Piklbol turniri

Piklbol sve više dobija na popularnosti u Evropi. Iako u Bosni i Hercegovini još uvijek nema zvaničnih turnira, ukoliko ste zainteresovani možete se prijaviti za brojne turnire koji se održavaju širom Evrope. Dva popularna turnira koja se uskoro spremaju su 2. Cologne Open i 2023 Copenhagen Open.

2 .Cologne Open će se održati od 24. Do 26. novembra 2023. godine. Registracija za ovaj turnir uključuje kotizaciju od 40 eura.

2023 Copenhagen Open će se održati od 13. do 13. oktobra 2023. godine. Registracija za ovaj turnir uključuje kotizaciju od 30 eura. Turnir ima različite kategorije za pojedinačnu, parnu i mješovitu igru, a broj učesnika je ograničen.

Detalje o turnirima u poklbolu možete pronaći na https://pickleball.global/tournaments.

Piklbol turniri

Zainteresovani piklbol igrači Bosne i Hercegovine također mogu organizovati vlastiti turnir u piklbolu. Za uspješno organizovanje turnira, važno je pažljivo planirati i pripremiti se.
Počnite planirati na vrijeme, odaberite datum, odredite komisiju za turnir, izaberite lokaciju i odredite vrstu turnira.